ANTÉNY 50 MHz

 

50 MHz

délka ráhna (m)

zisk (dBd)

impedance

cena

3 elementy LT

1,8

4,8

50

 

4 elementy LT

2,5

6,6

50

 
 

4 elementy HD

2,5

6,6

50

 

5 elementů HD

3,5

7,8

50

 

6 elementů HD

6,0

9,4

50

 

7 elementů HD

7,2

9,9

50

 

Vyzařovací diagramy

50 + 144 MHz

délka ráhna (m)

zisk (dBd)

impedance

cena

4+7 elementů

3,6
zdvojené ráhno

6,6 / 9,1

50

 

Vyzařovací diagramy

 

Mechanické provedení antén

VERZE HD

Prvky
Antény mají prvky z trubky AlMg 12 mm, uprostřed vyztužené trubkou 15/1 mm
Uchycení prvků je pomocí dvou masivních plastových výlisků a AlMg desky, která se na ráhno připevňuje pomocí dvou šroubů M5.
Zářič je vyroben z AlMg trubky 12 mm se středovým vyztužením trubkou 15/1 mm, čtyři úchytné plastové výlisky jsou připevněny na AlMg desce, která se připevňuje k ráhnu pomocí dvou šroubů M5. Plastové díly jsou z dlouhodobě stabilního materiálu nepodléhajícímu povětrnostním vlivům.
Připojení koaxiálního kabelu
Koaxiální kabel se připojuje pomocí šroubů M4 a oček.
Antény jsou optimalizovány a vyráběny s impedancí 50 ohmů.
Na přívodní koaxiální kabel je vhodné dát k zářiči naklapávací ferity nebo udělat koaxiální tlumivku (5 závitů na průměru cca 10cm).
Ráhno
Ráhna jsou velmi masivní.
Ráhno u modelu 4 elementy HD je z AlMg jeklu 35x35 / 2 mm a je nekotvené.
U modelů 5-6-7 elementů má ráhno středovou část z jeklu 35x35/2mm, krajní díly jsou z jeklu 30x30 / 2 mm, ráhno je
kotvené vrchem lanem. 
Uchycení ke stožáru
Verze HD je uchycena pomocí AlMg desky se dvěma třmeny a šrouby M8. Toto uchycení umožňuje upevnit anténu na trubku do průměru 70 mm. Na kotvení ráhna vrchem je potřeba počítat s delší trubkou tak, aby šlo do výšky cca 60cm nad anténu upevnit třmen s plocháčem pro uchycení kotev ráhna.


 

VERZE LT

Prvky
Antény mají prvky z trubky AlMg 12mm
Uchycení prvků je pomocí masivních plastových výlisků, které se na ráhno připevňují pomocí dvou šroubů M5.
Zářič je vyroben z AlMg trubky 12mm, úchytné plastové výlisky jsou připevněny na AlMg desce, která se připevňuje k ráhnu pomocí dvou šroubů M5. Plastové díly jsou z dlouhodobě stabilního materiálu nepodléhajícímu povětrnostním vlivům.
Připojení koaxiálního kabelu
Koaxiální kabel se připojuje pomocí šroubů M4 a oček. Antény jsou optimalizovány a vyráběny s impedancí 50 ohmů.
Na přívodní koaxiální kabel je vhodné dát k zářiči naklapávací ferity nebo udělat koaxiální tlumivku (5 závitů na průměru cca 10cm).
Ráhno
Ráhno je z AlMg jeklu profilu 20x20 / 1,5 mm.
Anténa 5 elementů LT ma zdvojené ráhno, které má větší pevnost a stabilitu a není nutné je dále již kotvit.
Uchycení ke stožáru
Antény se zdvojeným ráhnem (5 a více elementů) se uchytávají pomocí dvou zinkovaných U třemenů s protikusem a nerezových matic M8. Antény 3 a 4 elementy s jednoduchým ráhnem pomocí jednoho U třmenu.
Klemy procházejí ráhnem a umožňují uchycení ke stožáru do průměru cca 55mm.

  


 

Ukázky montáží

OK1RD - Monster EME systém - 4x 9el DK7ZB 50MHz + 12x 10el 144MHz

OK1GK - 2x 7el 50MHzOK1KQH - 2x 6el