aktualizováno 25.1.2015                                                                    

  Zpět


DELTALOOP - porovnání na pásmu 3,5MHz

z diagramů níže je patrné, že s jinou anténou v malé montážní výšce lepších výsledků nedosáhneme
pouze na nejnižších úhlech kolem 10st. je 1/4 vertikál nebo invertované L o cca 3dB lepší, což pokud nám nejde vyloženě pouze o DXování na 3,5MHz není podstatné

  DELTALOOP vs G5RV a PA0FRI

- deltaloop (fialová) ve výšce 8m
- G5RV (hnědá) a PA0FRI (zelená) ve výšce 10m natažené v přímce

  DELTALOOP vs dipól a Windom

- deltaloop (fialová) ve výšce 8m
- dipol (hnědá) a windom (zelená) ve výšce 10m natažené v přímce

 

  DELTALOOP vs vertikál 1/4 a invertované L

- deltaloop (fialová) ve výšce 8m
- vertikál 1/4 (hnědá) a invertované L (zelená) umístěné na zemi

 

 

 

 

design a obsah OK5IM 2010-2015