RADIÁLY U VERTIKÁLNÍCH ANTÉN
 

Nedoporučuji použití vertikálních antén bez radiálů, snad jen s vyjímkou provozování na lodi nebo na přístavním mole.Věnovat pozornost radiálům a zemní rovině u vertikálních antén je důležité pro jejich správnou funkci.

Radiály lze rozdělit do dvou základních skupin - zemní radiály, nadzemní laděné radiály

Zemni radiály jsou vodiče zahrabané v zemi nebo položené přímo na zemi, chovají se aperiodicky, tj neladí se, aby byly účinné musí jich být velké množství, ideální je když mají rozměr alespoň 1/4 lambda na nejnižší používané pásmo, lze je v případě vícepásmového vertikálu používat  na jiná pásma.

Nadzemní laděné radiály jsou vodiče (dráty nebo tyče) umístěné v prostoru v různých výškách a mají délku 1/4 lambda na používané pásmo, jsou laděné. Pokud je vertikální anténa vícepásmová, je třeba, aby byly radiály laděné na konkrétní používaná pásma.

Nadzemní laděné radiály jsou účinnější než zemní, pokud srovnáme účinnost antény se 4-mi radiály nadzemními nebo zemními, je rozdíl cca 2,1 dB. Až cca 32 zemních radiálů má stejné parametry jako 4 nadzemní. Z toho je patrné, že lepší variantou je postavit vertikál na horní pásma na stožárek cca 2 m a nebo vyšší a udělat nadzemní radiály, s výškou to ale zase nepřehánět, od cca 6m už dochází ke změně vyzařovacích diagramů a horní pásma září "do nebe". Vertikální antény na dolní pásma je pásma do 10MHz je dobré stavět rovnou na zem a laděné radiály vyzdvihnout 1,5-2 m.

Při montáži na budovách tvoří zemní rovinu budova. Postup je stejný, jako kdyby byla anténa namontována na reálné zemi.

Při montáži na reálné zemi (např zahrada) je možné udělat buď zemní neladěné radiály nebo nadzemní laděné. Pro dolní pásma se můžou kombinovat zemní i nadzemní radiály nebo třeba vyzkoušet jen 2 laděné radiály nadzemní.

Laděné radiály se ladí tak, že se dva zapojí jako dipól a naladí se. Poté se rozpojí a připojí k zemní svorce vertikálu.

Radiály ovlivňují vyzařovací diagram, proto je vhodné, aby byly alespoň dva protilehle nebo lépe 3-4. Volbou umístění radiálů lze ovlivňovat vyzařovací diagram. Při použití jednoho radiálu dochází k posunu vyzařovacího diagramu směrem tam, kam radiál míří

Úhlem naklápění radiálů u GP antény se mění impedance antény, optimální úhel je cca 45 stupňů, ale tento úhel není nutnou podmínkou správné funkce.

Taktéž malou změnou délky radiálů lze vertikální anténu jemně doladit.

U vícepásmových vertikálů je vhodné udělat 2 ks laděných radiálů na každé pásmo umístěných protilehle. 4ks jsou lepší, což vyžaduje velký počet úvazných míst. Proto je dobré udělat jako 2 - 4 radiály vícepásmové - radiály laděné na jednotlivá pásma pod sebe podvěsit, jako se třeba dělají zářiče u vícepásmového FAN dipóĺu (viz obrázek na stránce dole)

U antén typu Rybakov, využívaných na portable i doma je vhodná varianta 4 ks nadzemních radiálů o délce 1/4 lambda na nejnižší používané pásmo. Používá se také varianta 4 až 8 x 5 m a podobně. Nebo pak ideálně 32 ks zemních radiálů délky 1/4 lambda na nejnižší pásmo, chovají se aperiodicky, takže fungují i na pásma vyšší, Komu se 32 zdá moc, tak alespoň 8 zemních radiláů. Když se nevejdou 1/4 lambda dlouhé, tak kratší, je to opět o možnostech a prostorovém kompromisu.

 

Těchto pár odstavců je jen zhuštěním základních informací pro vytvoření představy, jaký vliv mají radiály. Pokud někoho zajímá tato problematika více, doporučuji prostudovat např knihu od ON4UN - Low band DX-ing, výborný článek je také od OM3MY, který najdete ke stažení zde nebo obdivuhodným způsobem zpracované praktické zkoušky s radiály a zemní rovinou u vertikálních antén od N6LF publikované v časopise QEX, odkaz zde

 

Příklad provedení laděných radiálů u antény V5GP-HD