ANTÉNA V-WIN
 

KV anténa V-WIN je prioritně určena pro pásma 7 - 14 -28 MHz. Pro provoz při vhodných podmínkách montáže není nutné použití anténního tuneru na pásmech 7 - 14 - 28 MHz, pro pásma WARC a 15 m je nutné použít anténní tuner.

Tento model vznikl na základě požadavku vyřešit velmi problematickou situaci montáže antény na panelovém domě nebo na rodinném domku, kde není prostor pro natažení dipólů nebo možnost budování podpěr antény a anténa musí vypadat co nejvíc nenápadně. Vhodná je i na rychlou montáž na portable.
Vertikální zářič se umístí na střechu nebo balkón a horizontální zářič natáhne někam do zahrádky na strom nebo na plotový sloupek, konec zářiče však nesmí být moc nízko v dosahu osob z bezpečnostních důvodů vysokého vf napětí. Čím je anténa výše, tím lépe.
Tato anténa není v pravém slova smyslu vertikál, ale je to rozměrově poloviční anténa Windom, kde kratší zářič je vertikálně. Základ tvoří cca 6,8m vertikální zářič v masivním provedení z kvalitního AlMg materiálu, který není třeba kotvit a horizontální zářič cca 15m (může být natažen horizontálně, šikmo nebo i svisle ve volném prostoru).
Součástí antény je impedanční transformátor.
Anténa je dodávána včetně všech potřebných montážních komponentů.
Vertikální část zářiče je připravena na montáž na trubku do 35 mm průměru.
Složit pro transport je možné do délky 1,3 m.
Koaxiální kabel se připojuje přes PL konektor, na koax je vhodné dát naklapávací ferity nebo na koax zapojit linkový izolátor.

 

         

 

 

Vyzařování antény V-WIN

pásmo 7 MHz, anténa 10 m nad reálnou zemi, konec horizontálního zářiče ve výšce 5 m nad zemí

 

pásmo 14 MHz, anténa 10 m nad reálnou zemi, konec horizontálního zářiče ve výšce 5 m nad zemí

 

pásmo 28 MHz, anténa 10 m nad reálnou zemi, konec horizontálního zářiče ve výšce 5 m nad zemí

 

Z vyzařovacích diagramů a přizpůsobení je patrné, že jde o anténu kompromisní, přesto však je pro mnohé jedinou možností, jak mít alespoň nějakou anténu, která bude schopná provozu na vícero pásmech.
Přes veškeré nedostatky a "hrůzostrašně" vypadající vyzařovací diagramy bylo při praktických zkouškách pracováno se 100 W se stanicemi VK-ZL na pásmech 7 a 14 MHz a to i v contestech.

Ideálnějším řešením je použít vertikální zářič 6,7 m a druhé rameno také 6,7 m natažené šikmo do prostoru (tzv vertikální úhlový dipól), anténu napájet dvojlinkou a ladit tunerem.
Tato technicky podstatně lepší varianta ale narážela na častý problém - nemožnost napájení dvojlinkou v místě montáže, proto vzniklo uvedené řešení - V-WIN anténa.

Na horizontálních diagramech je vidět velký vliv směru natažení horizontálního zářiče, nejvýraznější to je na pásmu 14 MHz

V ideálním případě není nutné používat anténní tuner na pásmech (některém pásmu) 7 - 14 - 28 MHz, v mých podmínkách instalace se to podařilo na pásmech 7 a 14 MHz.

U této antény si je třeba ještě uvědomit souvislost, že při provozu ladíme do rezonance soustavu anténa + koaxiální napaječ, který je tak zatížen velkým PSV, je tedy dobré, aby koaxiální kabel byl kvalitní s dobrým dielektrikem a ne moc dlouhý, vznikají v něm nezanedbatelné ztráty (například do 15 m délky RG-213) a nepoužívat moc velkých výkonů, rozumně do 500 W.